Menu

14 April

Sürdürülebilir finans piyasasının sunduğu araçlara detaylı bakış

*Bu haberi 3 dakika içinde okuyabilirsiniz.

Sürdürülebilir finans, hükümetler ve kurumlar çevresel, sosyal ve yönetim (ÇSY) faktörlerine daha fazla ilgi gösterdikçe hız kazanmaya devam ediyor. COVID-19’la ekonominin, kurumların ve bireylerin sosyal ve çevresel zorlukları dikkate alarak sorumlu bir şekilde iyileşmesi ihtiyacı ortaya çıkınca 2020 yılında sürdürülebilir finansa gösterilen ilgi hızlı bir şekilde arttı. Geçtiğimiz yıl küresel sürdürülebilir finans piyasası 732 milyar dolara ulaşarak 2019 yılına göre %29 artış gösterdi.
Sürdürülebilir finans piyasasının sunduğu araçlar arasında yeşil tahviller, yeşil krediler, sosyal tahviller, sürdürülebilirlik tahvilleri, sürdürülebilirlikle bağlantılı tahviller ve krediler, düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvilleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’yle bağlantılı tahviller bulunuyor. Mondaq’da yayınlanan, David Seville ve Janet Holmes tarafından hazırlanan bir yazı, hızla büyüyen sürdürülebilir finans piyasasının sunduğu bu araçları detaylı olarak inceleme fırsatı sunuyor.  
Yeşil tahviller: Yeşil tahvil getirileri, Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği (ICMA) tarafından yayınlanan Yeşil Tahvil İlkeleri’nce tanımlanan yeni ve/veya mevcut “Yeşil Projeler” için finansman veya yeniden finansman sağlamak için uygulanıyor. Bu kapsamda, yeşil tahvillerin net çevresel etkiye sahip olması ve bunun değerlendirilebilir ve mümkünse ölçülebilir olması gerekiyor. 2020 yılının ilk yarısında COVID-19 nedeniyle yeşil tahvillerin büyümesi yavaşlasa da, yeşil tahviller 2020 yılında 295 bin milyar dolar ile sürdürülebilir finans piyasasının neredeyse yarısını oluşturdu.
Bunun yanı sıra, iklim dirençli tahviller, yeşil tahvillerin bir alt kümesini oluşturuyor. Bu tür tahvillerin getirileri varlıkların ve sistemlerin iklimle ilgili stresler ve şoklar karşısında dirençli olma, uyum sağlama veya dönüştürme becerilerini geliştirmek için kullanılıyor. 2019’da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’nin 700 milyon dolar değerinde tahvil ihracı ilk iklim dirençli tahvilini oluşturuyordu.
Yeşil krediler: Yeşil krediler, Kredi Piyasası Birliği tarafından geliştirilen Yeşil Kredi İlkeleri’nde tanımlanan yeni ve/veya mevcut uygun “Yeşil Projeler” için finansman veya yeniden finansman sağlamak için kullanılıyor. Yeşil Projeler, hem Yeşil Tahvil İlkeleri hem de Yeşil Kredi İlkeleri altında aynı şekilde tanımlandığından, yeşil krediler, yeşil tahvillerle benzerlik taşıyor.
Sosyal tahviller: Sosyal tahvil getirileri, ICMA'nın Sosyal Tahvil İlkeleri’nde tanımlanan yeni ve/veya mevcut “Sosyal Projeler” hedefli finansman veya yeniden finansman amaçlı sunulmakta. Sosyal Projeler, uygun fiyatlara temel altyapının sağlanması ve teşvik edilmesi, temel hizmetlere erişim, uygun fiyatlı konut ve gıda güvenliği gibi konu başlıklarını içeriyor. Piyasaya bakıldığında, pandemi etkilerine yönelik sosyal tahviller bulunması nedeniyle, 2020’de sosyal tahvillere gösterilen ilginin ciddi şekilde arttığını söylemek mümkün.
Sürdürülebilirlik tahvilleri: Sürdürülebilirlik tahvillerinin getirileri yalnızca, ICMA'nın Sürdürülebilirlik Tahvil Kılavuzu’na uygun şekilde hem Yeşil Projelerin hem de Sosyal Projelerin bir kombinasyonunun finansmanı veya yeniden finansmanı için uygulanıyor.
Sürdürülebilirlikle bağlantılı tahviller ve krediler: Bu tahviller, sürdürülebilirlik stratejisi, hedef ve performans göstergelerinin belirlenmesi gibi ihraç öncesi beyanlar ve performansın doğrulanması gibi ihraç sonrası beyanlar gerektiriyor. 2020 Haziran ayında ICMA tarafından yayınlanan “Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Tahvil İlkeleri” piyasada bu konuya gösterilen ilginin artışını yansıtıyor.
Düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvilleri: Bu tahvillerinin getirileri, bir firmanın çevresel etkisini veya karbon salımlarını azaltmasının finansmanı için kullanılıyor. Düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvilleri, çevresel etkilerini azaltmak için önemli adımlar atan ancak Yeşil Proje olarak nitelendirilebilecek bir projeleri olmadığından yeşil tahvil ihraç edemeyenler için iyi bir seçenek olarak görülüyor. Bu tahviller aynı zamanda bir geçiş çerçevesinin yayınlanmasını, İklim Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD) tavsiyelerine uygun beyanları, Paris Anlaşması'nın hedeflerine bağlılığı veya 2050'ye kadar sıfır salım hedefine ulaşmak için onaylanmış hedefleri ve geçiş performansına dair raporlamayı gerektiriyor.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bağlantılı tahviller: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bağlantılı tahviller, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na dayalı anlaşmaları içeriyor. İhraççılar, bu anlaşmaları kararlaştırılan zaman çerçevesinde yerine getirmezse cezalandırılıyor.
Küresel olarak sürdürülebilir finans piyasasının önümüzdeki yıllarda büyümesi bekleniyor. Bu büyüme beklentisinin ardında hükümetlerin ve şirketlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik taahhütleri ve pandemi sonrası iyileşme planları yer alıyor. Bununla birlikte yatırımcıların şirketler ve diğer ihraççıların sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında ölçülebilir taahhütler vermesine yönelik artan beklentileri de önemli bir itici güç olarak görülüyor.
 
 

SHARE: