Menu TR

S360Mag

13 May

Endonezya’nın çevresel finansman ortamını şekillendirmek

Çevreyi koruma ve muhafaza etmek için kurulmuş olan Endonezya Çevre Fonu Yönetim Kurumu (BPDLH), ülkenin iklim hedeflerine ulaşması adına özgün bir finansal mekanizma sağlıyor.

Yıllık %5-6’lık oranla dünya ortalamasının neredeyse iki katı hızla büyüyen Endonezya aynı zamanda dünyanın en fazla sera gazı salımı yapan ülkeleri arasında. Bu da Endonezya’yı iklim değişikliğine karşı verilen mücadelede önemli aktörlerden biri haline getiriyor.

Sera gazı salımını koşulsuz olarak %29 ve uluslararası yardımla %45 oranında azaltmayı taahhüt eden Endonezya kademeli bir şekilde düşük karbonlu kalkınma rotasına girmiş bulunuyor. Bu taahhüte cevaben uluslararası camia da çok taraflı bağışçılar aracılığıyla ülkeye finansal yardım sağlamakta. Ulusal fonların yanı sıra bu uluslararası fonları da yönetebilmek adına kurulan Endonezya Çevre Fonu Yönetim Kurumu gerek hükümet seviyesinde gerekse sivil toplum içinde sera gazı salımı indirgeme projelerini uygulamayı hedefliyor.

Brezilya’daki Amazon Fonu örnek alınarak tasarlanan BPDLH’nin iklim değişikliği yönetimi adına hem devlet hem de devlet dışı fonlardan beslenebilmesi bakımından özgün bir yapılanması var. Bir kamu hizmet kurumu olan BPDLH devlet kurumlarına nazaran daha otonom olsa da devlet işletmelerine göre daha fazla düzenlemeye tabi tutuluyor. Sonuç olarak bu kurum, ulusal ve uluslararası fonları aynı anda yönetirken çok daha esnek ve etkili olabiliyor.

Devlet bütçesi ve ilgili bağışçılardan elde edilen birincil sermayeye ek olarak BPDLH ilgili kanunlar çerçevesinde başka bağış ve yardımlardan da gelir kaynağı sağlayabilecek şekilde düzenlenmiş. Bu kaynaklar vergi dışı devlet geliri olarak sınıflandırıldığından BPDLH’nin kendi kendini devam ettirebilen bir finansal yapısı olmasının da önünü açıyor.

Ek olarak ülkedeki Eğitim Fonu’na benzer bir şekilde BPDLH’nin de yatırım hizmeti verme izni var. Böylelikle yatırım portföyünü büyütme ve fon kapsamını genişletme fırsatı da kuruma verilmekte. Artan finansal ve yapısal kapasiteyle kurum, ormanların korunması, kirliliği azaltmak ve diğer çevre programlarını harekete geçirmek için çalışabilecek.

Böylesi esnek ve stratejik bir anlayışla kurulan BPDLH’nin iklim değişikliğini hafifletmek adına milyarlarca doları seferber edebilecek büyük bir potansiyeli olduğu öngörülmekte. BPDLH’nin şeması içinde fonların bağışçıların talep ettikleri programlara yönlendirilmesinin yanı sıra şeffaflık kurallarının uygulanması da mümkün. Bir diğer yapısal esneklik avantajı ise bağışçıların değişen gereksinimlerinin karşılanabilmesi. Amazon Fonu modelinden feyz alınarak bağışçıların talepleri ve alıcının kapasitesi arasındaki boşluk kapatılmaya çalışılmakta.

Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan ve geniş doğal kaynaklara sahip Endonezya, küresel iklim yatırımları için önemli bir istikamet olmaya devam etmekte. Bu çerçevede BPDLH’nin rolünü güçlendirmek uluslararası yardımı yereldeki çalışmalarla birleştirmek adına önemli bir hedef olacak. Nihayetinde, BPDLH’nin çevresel finansman ortamını şekillendirerek Endonezya’nın iklim hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

SHARE: