Menu TR

S360Mag

14 April

2020 paydaş sezonunda toplumsal cinsiyet temelli ücret farklılıklarının “medyan” beyanı en temel konular arasında

Yatırım yönetimi şirketi Arjuna Capital’in yaptığı araştırma, toplumsal cinsiyet temelli ücret beyanı, yani şirketlerin kadın ve erkek çalışanlarının maaş, prim ve özkaynak tazmini olmak üzere tüm ücretlerinin medyanının kamu ile paylaşılmasının, 2020 hissedar sezonunun en önemli hissedar savunuculuk meselesi olacağını öngörüyor. Güncel bilgilere göre, 22 ABD şirketi cinsiyet temelli ücret farklılıklarını beyan etmeyi kabul etti.

Cinsiyet ve ırk temelli ücret farklılığının “medyan” beyanı, bir kurumda yüksek maaşlı pozisyonlarda ve liderlik pozisyonlarında azınlık ve kadın çalışan temsilinin ne ölçüde yetersiz olduğunu gözler önüne sermesi açısından “eşit ücret” beyanı yerine tercih edilen bir yaklaşım.

Geçtiğimiz haftalarda Mastercard ve Starbucks Arjuna Capital’ın toplumsal cinsiyet ve ırk temelli ücret eşitliği kararına cevap verdi ve kamuyla paylaştı. Bu karara cevap vermesi bekleyen diğer şirketler Adobe, Alphabet/Google, Amazon, Facebook, Intel, Microsoft, American Express, Bank of America, Bank of New York Mellon, JPMorgan ve Wells Fargo.

Arjuna Capital’in yönetici partneri Natasha Lamb, cinsiyet ve ırk temelli ücret eşitliği konusunun 2020 paydaş sezonu için çok önemli olacağını belirtiyor. Lamb, yirmiye yakın şirketin bu karara yanıt verdiğini ve içlerinden üç şirketin kamuyla paylaşma aşamasında bir sonraki aşamaya geçtiğini ve daha net bir standart belirleyerek cinsiyet temelli medyan maaş verilerini beyan ediyor. Lamb’ göre burada önemli konulardan biri hangi şirketin bu konuda liderliği üstleneceği ve hangilerinin geride kalacağı olacak. Yatırımcılar ücret eşitliği açıklamalarını yüksek maaşlı işlerde çeşitlilik gibi faktörler için de önemli görmekte.

Arjuna Capital’in öngörülerine ek olarak, The Institute of Workplace Equality’ni kurucu ortağı David Cohen, kurumların ücret eşitliği ve çeşitliliği sağlamak için uyguladığı istihdam faaliyetlerinin önemine vurgu yaparak Eşit İşe Eşit Ücret Endeksi (Pay Equity Index- PEI)’ni oluşturduklarını paylaştı. PEI, işverenler için hem bütünlüklü bir puan çizelgesi oluşturuyor hem de puanlarının yükselmesi için odaklanılması gereken alanlar hakkında bilgi sağlıyor.

Arjuna Capital tarafından 2020 hissedar sezonu için altı çizilen diğer başlıklar iklim riski, insan hakları ve işyerinde cinsel taciz. ExxonMobil’in kararına göre, hissedarlar yönetim kurulunun ve yöneticilerin iklim riskleri ve fırsatları ile ilgili daha iyi bilgilenmesi için iklim riskleri ile ilgili yeni bir komite kurulmasını talep ediyor. Facebook’un açıklamasında ise, hissedarlar yönetim kurulunda en az bir adayın insan hakları konusunda ileri seviyede uzmanlık sahibi olmasını talep ediyor. Comcast/NBC Universal’in açıklamasına göre ise 184.000 çalışanı olan Comcast’in çalışanlarını cinsel taciz ve ayrımcılıktan koruyacak şeffaf ve hesap verebilir bir kültür yaratması gerekiyor.

SHARE: