Menu TR

S360Mag

13 May

İklim değişikliği bankacılığı: Fosil Yakıt Finansman Raporu 2020 Yayımlandı

Finansal şirketler aldıkları kararlarla iklim üzerine olan olumsuz etkilerini azaltmakla yükümlü olarak, müşterileri, hissedarları, düzenleyicileri ve genel olarak kamu tarafından sorumlu tutuluyorlar. Mart ayında Sierra Kulübü ve ortakları tarafından yayınlanan “İklim Değişikliği Bankacılığı - Fosil Yakıt Finansman 2020 Raporu” da kömür finansmanı alanındaki en büyük mesuliyeti olanlara işaret ediyor. Raporun öne çıkan konu başlıklarını S360Mag için aşağıda listeledik.

Kömür madenciliği: Çin İnşaat Bankası ve Bank of China kömür madenciliğinin en büyük bankacıları iken, Fransız bankaları Credit Mutuel ve Credit Agricole en güçlü politika puanlarına sahip.
Kömür santrali: Bu alan, bankaların politika puanlarının genel olarak en güçlü olduğu alan, ancak en büyük kömür enerjisi üreticileri için fonların düşüşü yeterince hızlı değil. Finansman ICBC ve Bank of China tarafından yönetilmekte ve Citi, Çin dışındaki en büyük kömür santrali bankacısı.

Kömür madenciliği finansmanı hâlâ, kömür yatırımlarını sınırlama politikaları ile kısıtlanmayan Çin bankalarının hakimiyetinde. Diğer bölgelerden pek çok bankanın kömür madenciliği için finansmanını kısıtlayan politikalar olmasına rağmen, raporun yazarları bu karbon yoğun yakıtın finansmanını hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak için bu politikaların güçlendirilmesi gerektiğini savunuyorlar.

Rapor bankaların atması gereken 3 adımı şu şekilde özetliyor:
• Bankalar iklim riskini varlıklarına göre ölçmeli ve açıklamalı.
• Bankalar dünyaya olan iklim etkilerini ölçmeli ve açıklamalı.
• Bu iklim etkisini ortadan kaldırmak için hedefler belirlemeli.

Rapor ayrıca, kömür haricinde bazı kilit fosil yakıt alt sektörlerinde finansman konusundaki banka politikasını ve uygulamasını da değerlendiriyor:

Katranlı kum yağı: Katranlı kum sektörünün en büyük bankaları TD ve RBC liderliğindeki Kanada bankaları, onların yanı sıra JPMorgan Chase ve Barclays - hepsi bu alt sektöre finansmanlarını kısıtlayan politikalardan yoksun.
Kutup petrolü ve doğal gazı: 2019’da Kuzey Kutup Bölgesi'nde proje finansmanlarını kısıtlayan bir dizi banka politikası gerçekleşti. Ancak genel olarak, bu bölgede en çok faal olan petrol ve gaz şirketlerine banka finansmanı Paris'ten bu yana her yıl arttı.
Açık deniz petrol ve gaz: Bu yılki rapor sadece derin deniz petrol ve gazına değil, Paris'ten bu yana en büyük bankacıların JPMorgan Chase, Citi ve BNP Paribas olduğu tüm açık deniz petrol ve doğal gazına bakıyor.
Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG): Morgan Stanley ve JPMorgan Chase, Paris'ten bu yana LNG ithalat ve ihracat terminalleri inşa eden şirketlerin en büyük bankacıları, ancak Mizuho 2019 yılında en büyük bankaydı.

Bu rapor, fosil yakıtlar için banka finansmanının toplumlar üzerinde gerçek bir etkiye sahip olduğunu, Polonya'da planlanan bir kömür madeni genişlemesinden Arjantin'de gerçekleştirilen hidrolik çatlatmalara, Güney Teksas için önerilen LNG terminallerine kadar olan çeşitli vaka çalışmaları ile ortaya koyuyor.

SHARE: