Menu TR

S360Mag

14 April

Taksonomi: Sürdürülebilir finans teknik uzman grubunun final raporu yayınlandı

Avrupa Komisyonu tarafından taksomoni dahil olmak üzere iklim değişikliğine adaptasyon veya etkilerini azaltma konularında öneride bulunmak üzere görevlendirilen Sürdürülebilir Finans Teknik Uzman Grubu son raporunu yayınladı. Bu rapor teknik uzman grubunun Komisyon’a olan önerilerinin son halini oluşturuyor.

Rapor, taksonominin kapsamlı tasarımının yanı sıra taksomoni kullanıcılarına kamuya açıklamalarını geliştirmeleri için rehberlik de sağlamaktadır. Teknik tarama kriterleri tarafından kapsanan ekonomik etkinliklerin özetini de içermektedir.

Öneriler 20 aydan fazla bir sürede sağlanan danışma, bilimsel ve teknik girdilerle geliştirildi. Rapora uzman grup yatırım zincirinin her bir halkasından, sektör temsilcilerinden, akademi çevresinden, çevre uzmanlarından, sivil topumdan ve kamusal yapılardan girdi sağlandı.

AB taksonomisi yatırımcılara, şirketlere, menkul kıymet arz edenlere ve proje destekleyicilerine düşük karbonlu, dayanıklı ve etkin kaynak kullanımlı ekonomiye geçişlerinde yön göstermektedir.

Taksonomi aşağıda özellikleri belirtilen ekonomik etkinliklere performans eşik değerleri belirlemektedir:
• Çevresel altı hedeften biri için kapsamlı katkı sağlamak
• Katkı sağlamadığı diğer beş çevresel hedefe ciddi bir zarar vermemek
• OECD Çokuluslu Girişimler Rehberi ve BM İş ve İnsan Hakları hakkında Rehber İlkeleri, gibi minimum korumaları kapsamak.

SHARE: