Menu TR

S360Mag

12 March

IOSCO-GEMC “Gelişmekte Olan Piyasalarda Sürdürülebilir Finans ve Menkul Kıymet Düzenleyicilerin Rolü” isimli raporu yayınladı

2017’nin sonlarına doğru IOSCO’nun Büyüyen ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi (Growth and Emerging Markets Committee, GEMC) Gelişmekte Olan Piyasalarda Sürdürülebilir Finans ve Menkul Kıymet Düzenleyicilerin Rolü başlıklı bir proje başlattı.

Proje kapsamında hazırlanan ve 2019 Haziran ayında yayınlanan raporda gelişmekte olan piyasalarda sürdürülebilir varlıklar ve bu alanda piyasa gelişimi için ölçütlere odaklanarak sermaye piyasalarında sürdürülebilir finansın gelişimini etkileyen hususlar ve zorluklar ele alınmaktadır.

Raporda sunulan ve yargı yetkisini elinde bulunduranların göz önüne alması önerilen tavsiyeler aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

• Menkul kıymet arz edenler ve düzenlemeye tabi kuruluşların ÇSY’ye özgü hususları risk değerlendirme ve yönetim bütünlüğüyle birleştirmeleri

• Kurumsal yatırımcıların ÇSY’ye özgü hususları yatırım analizleri, stratejileri ve yönetimleri ile birleştirmeleri

• ÇSY’ye özgü açıklamalar, raporlama ve veri kalitesi

• Sürdürülebilirlik araçlarının tanım ve taksonomisi

• Sürdürülebilirlik araçlarına ilişkin özgün gereksinimler

• ÇSY hususlarında kapasite ve uzmanlık oluşturma

SHARE: