Menu TR

S360Mag

14 April

IR ekipleri ÇSY derecelendirmesine giderek daha fazla ilgi gösteriyor

BNY Mellon’ın 41 ülkeden 335 yatırımcı ilişkileri profesyonelini dahil ederek hazırladığı küresel bir araştırma, yatırımcı ilişkilerinde ÇSY faktörlerinin etkisi üzerine bir analiz ortaya koydu. Çalışmaya göre IR ekiplerinin %62’si Çevresel Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) skorlarını takip ediyor. 2017’de bu oran %45’ken 2015’te %41’di. Çalışmadan çıkan başka bir önemli bulgu ise büyük şirketlerin ÇSY derecelendirmelerini daha fazla takip ediyor olması. Büyük şirketlerin %80’inden fazlası bu takibi yaparken küçük şirketler için bu ora %29.

Sürdürülebilir yatırımın artması ile ÇSY verilerine ve derecelendirmesine olan talep de aynı oranda artıyor. Ancak IR ekipleri bu verinin doğruluğu ile ilgili şüphelerini dile getiriyor: Aynı araştırma yatırım ilişkileri profesyonellerinin sadece %12’sinin ÇSY derecelendirmesini sağlayan kurumların analizine katıldığını gösteriyor. Ancak bu veri, şirketlerin konu ile ilgili faaliyet göstermediği anlamına gelmiyor. Araştırmaya dahil edilen IR ekiplerinden %52’si ÇSY derecelendirmesini sağlayan kurumlar ile iletişime geçtiğini belirtiyor.

Çalışmanın öne çıkardığı bir başka konu ise IR ekiplerinin TCFD ile ilgili farkındalığının düşük olması. Anket çalışmasında katılımcıların %53’ü için TCFD tanıdık bir kavram bile değilken %15’i yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtiyor.

SHARE: