Menu TR

S360Mag

14 April

İleriyi düşünmek: Covid-19 sonrası sürdürülebilir bir iyileşme

World Bank Group paylaştığı blogda, hükümetlerin Covid-19 krizine yönelik eylemlerine yönelik yaptığı destekleri vurgularken önceliğin, büyük baskı altındaki sağlık sistemlerini ve milyonlarca işçi ve işvereni desteklemek olduğunu belirtiyor. Ancak, salgına karşı alınan önlemler, daha dayanıklı daha sürdürülebilir bir gelecek için fırsat sunuyor. World Bank’ın paylaştığı bu öngörü ve önlemleri aşağıda derledik:

- Birinci Aşama: Felakete karşı ön hatlardan dersler

Birincil öncelik ön hatlara yani doktor ve hemşirelere yönelik olmalıdır: Doktorlar, hemşireler ve aileleri desteklenmeli, evlerinde ve hastanelerde enerji ve suya sahip olduklarından emin olunmalı, atıklar düzgün imha edilmeli, gıda erişilebilir olmalıdır. İkinci olarak da hane halkının çok az birikim sahibi olduğu en yoksul kesimler, istikrarsız gelir sahipleri, turizm ve yeme içme gibi salgından etkilenen meslekler olmak üzere azalan gelirden etkilenen hane halkına da odaklanmak gereklidir.

Virüs kontrol alınmadan önce, talebi teşvik edip ekonomik faaliyetleri arttırmak hedef olarak belirlenemez. Bunun yerine şok etkilerini yumuşatmak için yeniden dağıtım faaliyetlerine odaklanılması gerekiyor.

- İkinci Aşama: Ülkelere Sürdürülebilir İyileşme için Yardımcı Olmak

Sağlık krizi hafiflediğinde, birçok hane halkı birikimlerini harcamış ya da büyük borçlar altına girmiş olacağından tüketim azalacak ve birikim artacak. Benzer şekilde şirketler ve finansal kurumlar da daha az yatırım yapabilir durumda olacak. Bu dönem finansal ve ekonomik iyileşmeyi amaçlayan teşviklerin zamanı olacak. Sağlıklı bir ekonomik ortama hızlı dönüş için hükümetin adımları kritik öneme sahip olacaktır. Bağlamına göre vergi reformu ve indirimleri, nakit yardımı ve sübvansiyonları, belirli sektör ve projelerde daha çok harcamayı içerecek. Yaklaşımlar yoğun tartışmaları beraberinde getirebilir, bir teşvik paketi içinde geniş kamu harcamaları için sağlam bir durum olduğu açıktır.

Bu adımların ekonomik sistem üzerinde uzun süreli etkileri olacaktır. Yatırımların kısa dönemde benzer faydaları olsa da bazı opsiyonlar uzun dönemli sürdürülebilir büyüme ve yoksulluğu azaltmada daha etkili olacaklardır.

- “Yeşil” Teşvik Yapısı

Krize tepki verirken sıfırdan başlamaya gerek yok. Hali hazırda belirlenmiş ulusal veya sektörel planlardaki projeler, aynı zamanda Paris Anlaşması’nın iklim değişimine uyum planları ve Ulusal Katkı Beyanları (Nationally Determined Katkılar- NDCs) kullanılabilir.

Bu durumda projeler kısa dönemde canlandırıcı ve iş yaratıcı, orta dönemde büyüme, uzun dönemde ise sürdürülebilirlik ve katkıları bağlamında geçici ve sektörel boyutları ile bir teşvik politikasının gereklilikleri yönünden tekrar değerlendirilmelidir.

Birçok proje bu üç vadede değerlendirilerek yüksek puan alacaktır. Eneri verimliliği, doğa, temiz enerji çeşitleri, taşımanın sürdürülebilirliği yatırımlarını teşvik kazan kazan durumunu ifade edecek.

- Uzun Dönem Faydaları

İklim değişimi tehditlerine odaklanıp zor edinilmiş kazanımlar elde edenler için bu krizde bir önsezi var gibi. Fakat politika önlemlerini tasarlarken stratejik davranırsak, hem ulusal hem de küresel ölçekte çıkarlar sağlayacak kısa ve uzun dönem sonuçlar elde edebiliriz.
 

SHARE: