Menu TR

S360Mag

12 March

Emtia Vadeli İşlem Komisyonu iklim ilişkili piyasa riskinin finansal sisteme olan etkilerini görüştü

12 Haziran 2019 günü gerçekleşen Emtia Vadeli İşlem Komisyonu (US Commodity Futures Trading Comission, CFTC) üyesi Rostin Behnam toplantıda açılış konuşması yaptı. Konuşmasından öne çıkan vurguları aşağıda derledik:

- Dünyanın birçok piyasası ve piyasa düzenleyicisi iklim değişikliğinin mevcut ve potansiyel tehditlerini değerlendirme ve etkisini azaltma konusunda somut adımlar atıyor. CFTC de dahil olmak üzere kamusal ve özel tüm sektörlerden iklim değişikliğini önceleyen aksiyonlar talep edilmeli.

- Global finansal sistem birbirine bağlı. Bunu göz önüne alarak iklim değişikliğinden kaynaklanan riskler de dahil olmak üzere tüm risk analizleri bütünlüklü bir inceleme içermeli.

- Kaliforniya’da gerçekleşen yangınların ve benzeri trajedilerin içerisinde insan unsuru olduğu gerçeği kalp kırıcı. Aynı zamanda bu trajedilerin ekonomik bir boyutu da var. Sigorta sağlayıcılarının, varlık yöneticilerinin, emeklilik fonlarının, ticari ve perakende bankaların - türev piyasaların tüm aktörlerinin – risklere maruz kalması tam anlaşılamamaktadır. Ancak, nihai risk genellikle çiftçiler, yatırımcılar, müşteriler, tüketiciler ve ev sahipleri üzerindedir. İklim değişikliğinin yol açtığı kalıcı riskleri ele almak içinse hep birlikte hareket etmenin tam zamanı.

SHARE: