Menu TR

S360Mag

17 January

2019: Yatırımcı Anketlerin Özeti

Küresel yatırım stratejileri hizmeti veren RBC Global Asset Management şirketinin yeni araştırması, kurumsal yatırımcılar arasında sorumlu yatırım konusunda farklı görüşlerin olduğunu ortaya koyuyor. Bazı kurumsal yatırımcılar kararlarını tümüyle bu perspektiften alırken, bazıları daha sınırlı davranıyor.

Araştırma sonucu öne çıkan başlıklar ise şu şekilde;

- Kurumsal yatırımcıların %70'inden fazlası yatırım yaklaşımları ve karar alma süreçlerinin bir parçası olarak ESG ilkelerini kullanmakta
- ESG yaklaşımını dahil etme nedenleri arasında en öne çıkan konu pozitif performans etkisi yaratması (riskin azaltılması ve gelirlerin artırılması)
- Ankete katılan kurumsal yatırımcılar için en önemli ESG konusu ise siber güvenlik
- Kurumsal ESG tabanlı portföylerin ortalama %61’i aktif olarak yönetilmekte

Yeşil Tahvil Avrupalı Yatırımcı Anketi 2019 (The Green Bond European Investor Survey 2019) ise İklim Tahvili Girişimi’nin (Climate Bond Initiative, CBI) planladığı araştırma serisinin ilk çıktısı. CBI, Avrupa’da yeşil tahvil piyasası ve ESG varlık yöneticilerinin köklü ve gelişmiş olması sebebiyle Avrupa merkezli yatırımcıları hedefledi. Anket, yatırımcılara yeşil tahvil piyasasını nasıl algıladıklarını ve hem Avrupa'da hem de dünyada yeşil tahvil ihracını hızlandırma potansiyeline sahip eylem ve yaklaşımların neler olabileceğine dair sorular yöneltiyordu. Avrupa'daki en büyük sabit gelir varlık yöneticilerinden 48'inin araştırıldığı çalışmada, cevaplayanların %67’si yeşil tahvil arzının eksikliğine dikkat çekti. Yatırımcılar şeffaflığı çok önemli gördüklerini ve yeşil tahvillerin bu anlamda da çok önemli bir rol oynayacağını belirtti. CBI raporunun detaylarını şurada okuyabilirsiniz.

SHARE: