Menu TR

S360Mag

17 January

Avrupa Bankacılık Düzenleme Kurumu, sürdürülebilir finans eylem planını açıkladı

Avrupa Bankacılık Düzenleme Kurumu’na (The European Banking Authority -EBA) verilen yeni görevler Çevresel, Sosyal ve Yönetişim ÇSY faktörleri ve risklerini kapsıyor. EBA’nın bu görevleri ile uyumlu olarak oluşturduğu eylem planının başlangıç aşamasında çevresel faktörlerden özellikle de iklim değişikliğinden kaynaklanan riskler önemlilik ve sürmekte olan girişimlerde hesaba katmak için daha da özel olarak ele alınacağı ifade edilmektedir.

Eylem planında EBA’nın ÇSY faktörleri ve riskleri ile ilgili çıktılar ve faaliyetler hakkındaki planlarını özetleniyor. Buna ek olarak EBA’nın görevlendirilmesi kapsamında raporlar, tavsiyeler, rehberler ve teknik standartlar ile ilgili aşamalara ve ilişkili zaman çizelgelerine yer verilmiştir.

EBA eylem planı ayrıca EBA’nın politika yönelimi ve ÇSY riskleri ile ilgili beklentileri konusunda ilgili finansal kurumlara açıklık sağlamak için sürdürülebilir finans konusundaki bazı önemli politika mesajlarını vurguluyor. Bu mesajlar ışığında kuruluşların strateji ve risk yönetimi, kamuyu aydınlatma ve senaryo analizi olmak üzere üç alanda adımlar atması yönünde desteklenmeleri gerektiğini vurguluyor.

SHARE: