Menu TR

OUR TEAM

Caner Demir

Climate Change and Carbon Management

Caner Dermir, lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde (1997) ve lisansüstü eğitimini ise New York Teknoloji Enstitüsü Enerji Yönetimi Bölümünde (2006) tamamladı.
Caner, enerji ve karbon yönetimi stratejileri geliştirme ve uygulama projeleri, sürdürülebilir enerji, karbon ayakizi ve dengeleme, karbon kredileri geliştirme, inşa edilmiş çevrede enerji, enerji verimliliği, yerel yönetimler için iklim stratejileri ve “sürdürülebilir enerji eylem planı geliştirme” ve yeşil bina tasarım ve sertifikasyonu gibi projelerde görev aldı. Demir, S360’da iklim değişikliği ve karbon yönetiminden sorumlu kıdemli sürdürülebilirlik danışmanı olarak çalışmaktadır.

caner.demir@s360.com.tr